Winter BBQ – Sydney 22/7/2017

Winter BBQ – Sydney 22/7/2017

Một vài hình ảnh sinh hoạt trong buổi BBQ mùa đông của Phong Trào Giới Trẻ Thế Giới vì Nhân Quyền tại Sydney hôm thứ Bảy 22/7/2017.  Đêm lạnh tình nồng.
admin
admin@humanrightsyouth.org
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.